nl en fr

‘Eindelijk, geen stress meer om op tijd te zijn’

REPORTAGE DE STANDAARD 6 September 2018
Een kleuter- en lagere school met flexibele uren, nachtopvang,
klassen met hooguit twaalf leerlingen en zonder huiswerk: ze bestaat, in Balen.

VAN ONZE REDACTRICE STEFFIE GEYSENS, FOTO’S SEBASTIAN STEVENIERS
BALEN
Juf Eveline zucht. Het klasmateriaal is nog niet aangekomen. De printer werkt niet. En de stoelen aan de ronde werktafel zijn net iets te groot voor de leerlingen uit het eerste leerjaar. De Mondomioschool, gevestigd in een voormalig caférestaurant in Balen (Kempen), beleeft haar eerste week. En daar horen nog wat kinderziektes bij. De nieuwe school kreeg een erkenning van de Vlaamse overheid en werd Mondomio of ‘mijn wereld’ gedoopt. Ze kreeg al snel de bijnaam ‘de school zonder regels’, want Mondomio heeft weliswaar een reglement, maar geen alledaags. Zo werkt ze onder meer met flexibele schooluren: leerlingen komen aan tussen kwart voor 9 en 10 uur en vertrekken om 16 of 17 uur. Iedereen is minimaal 28 uur en maximaal 29 uur per week op school aanwezig. ‘Scholen van vandaag zijn niet meer aangepast aan de huidige maatschappij’, vindt directrice Debbie Goudriaan (28), die zelf leerkracht was, maar teleurgesteld raakte in het klassieke onderwijssysteem. Na het volgen van een directieopleiding besloot ze daarom haar eigen school op te richten. Deze week zijn er 75 leerlingen en zeven leerkrachten gestart. Tranen en pretlichtjes Een van de meest dramatische gebeurtenissen in een jong mensenleven, voltrekt zich voor onze ogen. Twee peuters huilen en tieren als gek alsof ze hun mama en papa nooit meer zullen zien. De tranen staan in schril contrast met de enthousiaste pretlichtjes waarmee andere kinderen arriveren. Hoewel leerlingen in principe om 10 uur kunnen toekomen, was iedereen iets over 9 uur al op post. ‘We hebben ons laat ingeschreven’, vertelt papa Martijn Verellen, als hij zijn twee zoontjes afzet. ‘Maar we dachten eerst onterecht dat dit een privéschool was.’ Het tegendeel is waar: iedereen is welkom. Leeftijdsgroepen zullen door elkaar zitten, behalve in de opstartfase. Gaandeweg kunnen leerlingen uit het eerste leerjaar, die bijvoorbeeld goed zijn in wiskunde, het vak in het tweede leerjaar volgen. Het systeem is gebaseerd op Montessorionderwijs, waarbij een kind ‘leert om zelf te doen’, en op de Mio Mondo school uit Amstelveen. Er zijn nog wel verschillen met een ‘gewone’ school: in Mondomio is geen huiswerk, geen godsdienstles en de klassen tellen maximaal twaalf leerlingen. Van half zeven ’s ochtends tot half zeven ’s avonds is er kinderopvang. Vier keer per jaar is zelfs nachtopvang mogelijk. Voor veel ouders klinkt dat als een droom. Een alleenstaande zelfstandige mama vertelt dat ze van vier dorpen verder komt, speciaal voor deze school. ‘Er is geen stress meer om op tijd aan te komen. Als ik nu eens achter een tractor rijd, is dat niet zo erg meer (lacht). Van de nachtopvang kan ik gebruikmaken als ik een weekend naar het buitenland moet voor mijn werk.’ ‘Huiswerk? Dat kan ik als ouder zelf niet’ Toch kiest het overgrote deel van de ouders niet uit praktische overwegingen maar uit idealisme voor de school. ‘Onderwijs op niveau en in kleine groepen, met aandacht voor het welzijn van ieder kind, dát is de school van de toekomst’, zegt mama Katrien Vranckx. Heidi Nuyts beaamt dat. Door pestgedrag en stress ging haar zoontje niet graag naar school. Dagelijks kwam hij met buiken hoofdpijn naar huis. ‘Hier draagt iedereen een schooluniform en ik hoop dat dit het pesten verhelpt’, zegt ze. ‘Je voelt ook dat hier een andere, positieve sfeer hangt.’ Dat er geen huiswerk is, daarover zijn de ouders unaniem positief. Mama Cindy Jacobs was ’s avonds soms tot anderhalf uur bezig met het begeleiden van haar kinderen. Andere ouders geven aan dat het huiswerk uit de lagere school soms hun petje te boven ging. Over het nut van huiswerk in de basisschool is al langer discussie. Uit onderzoek blijkt dat als directe feedback ontbreekt, de leereffecten beperkt zijn. De school speelt daarop in door tijdens individuele leermomenten, tijd te voorzien voor huiswerk en studeren. Ouders mogen daarbij aanwezig zijn. Iets voor 10 uur: speeltijd. Geen koeken en sapjes, wel fruit en water. Hoewel de kinderen elkaar nog niet goed kennen, heerst er een gezellige drukte. Dat is zeker te merken aan het aantal decibels. Een eerste crisisvergadering voor de leerkrachten dient zich aan. ‘Het gaat nu te luid’, zegt de directrice. ‘We voorzien best nog in een aantal tussenwanden. Ik breng het in orde.’
Bijlagen
© 2018 HERBERT AGENCY Pontstraat 70 B-9831 Deurle GSM +32 (0)477 52 10 01 Tel. +32 (0)9 282 70 90 Fax +32 (0)9 296 07 07 info@herbertagency.be