nl en fr

Algemene voorwaarden

1. De verkoper

Webwinkel www.school-uniform.be is eigendom van Herbert Agency met maatschappelijke zetel op Pontstraat 70, 9831 Deurle, tel.: +32477521001
Ondernemingsnummer: BTW BE 0504,735,540

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent.

3. Beschrijvingen en foto's op www.school-uniform.be en verwante sites.

Herbert Agency levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Herbert Agency de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Herbert Agency kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vastellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. Herbert Agency is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Herbert Agency, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.school-uniform.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.
Herbert Agency behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Herbert Agency is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door Herbert Agency vastgesteld aan de vigerende tarieven van bPost en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke Taxipost International. Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per Post.
De transportkosten worden volledig aangerekend aan de klant, maar goederen kunnen steeds kosteloos aan scholen geleverd worden.

6. Bestelling

Een bestelling is pas bevestigd en effectief na betaling met vermelding van het ordernummer. Nadat de klant de bestelling door betaling bevestigde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken dat de betaling reeds volbracht werd. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Herbert Agency op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:
  • via een overschrijving op het rekeningnummer van Herbert Agency met vermelding van het ordernummer. Ons rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon.
  • via de betaalterminal op de school aanwezig tijdens de verkoopdagen
  • contant bij bestelling op de school tijdens de verkoopdagen.
Indien Herbert Agency na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

8. Levering

Het pakje wordt geleverd op de scholen op de vooropgestelde data.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.
Verzakingsrecht is niet van toepassing bij grote bestellingen vanaf 10 stuks.

10. Risico van verzending

Herbert Agency kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Taxipost of bPost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Taxipost of bPost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

Herbert Agency biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

© 2023 HERBERT AGENCY Pontstraat 70 B-9831 Deurle GSM +32 (0)477 52 10 01 Tel. +32 (0)9 282 70 90 Fax +32 (0)9 296 07 07 info@herbertagency.be