nl en fr

UNIFORMSCHOLEN WERKEN AAN IMAGO

Gentse Sint-Bavohumaniora weer populair bij ouders
door Laura Wautier

Twee Gentse uniformscholen hebben het moeilijk om ouders te overtuigen hun kinderen in hun school in te schrijven. Toch wint het Sint-Bavohumaniora opnieuw leerlingen.
In het Sint-Bavohumaniora en het Sint-Pietersinstituut daalde de voorbije jaren het aantal studenten dat zich in de eerste graad inschreef. Dat meldt De Morgen vandaag. Tussen 2009-10 en 2014-15 verminderde het aantal inschrijvingen in de twee uniformscholen zelfs met een kwart. (Uniformscholen zijn katholieke scholen waarin leerlingen een verplicht schooluniform moeten dragen of een kledingcode moeten volgen).

Mobiliteitsproblemen zijn mogelijke oorzaak

Hebben de dalende leerlingenaantallen iets te maken met de mobiliteitsproblemen in de Oost-Vlaamse hoofdstad? De stad wordt moeilijker bereikbaar voor wie van buiten Gent komt. Steeds meer ouders schrijven hun kinderen daarom in scholen van de randgemeenten in.

Kris Verbeke, adjunct-directeur van het Sint-Bavohumaniora, beaamt: ‘Doordat het mobiliteitsplan van de stad Gent heel wat problemen meebrengt, kiezen ouders vaker voor een school in de rand en niet langer voor het centrum.’

Toch hebben kinderen er, volgens Verbeke, baat bij om in een centrumstad als Gent les te volgen. ‘Doordat onze school zich midden in het centrum van Gent bevindt, kan er meer ingezet worden op de culturele ontplooiing van leerlingen.’ Ieder jaar nemen de leerlingen aan culturele activiteiten en uitstappen deel. Dat gaat dan over film, theater, muziek en sport. ‘Dat vinden we allemaal vlakbij onze school.’

Inzetten op begeleiding van anderstalige jongeren

Een andere verklaring voor de lagere inschrijvingen in de uniformscholen, ligt in de veranderende samenleving. De maatschappij is diverser geworden en anderstalige kinderen komen niet altijd in de aso-richtingen terecht die de uniformscholen aanbieden.

Dat een school moet kunnen omgaan met anderstalige leerlingen, beseft ook Verbeke. ‘Wij hebben, net als het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de technische athenea, de nodige expertise om met deze leerlingen om te gaan. Er wordt extra zorg aan hen besteed, onder meer door onze leerlingenbegeleiders en taal-en zorgleerkrachten.’

Hoeveel anderstalige kinderen er al ingeschreven zijn in het Sint-Bavohumaniora, kan de directeur niet zeggen. Toch maken de leerlingen een minderheid uit.

Toch nog hoop

Toch zit het aantal inschrijvingen in het Sint-Bavohumaniora sinds kort weer in de lift.

‘Wij hebben momenteel 220 inschrijvingen in het eerste jaar, wat een duidelijke stijging is tegenover andere jaren’, zegt Verbeke. De school is er, volgens haar, in geslaagd ouders te overtuigen door een consequent beleid te voeren, kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en de waarden waarvoor de school staat duidelijk te proclameren.

‘Wij blijven het accent leggen op de opties, want je mag nog niet van richtingen spreken. Zowel op de studie Latijn, de studie moderne talen en STEM’, benadrukt Verbeke. Dat laatste is de afkorting van Science, Technology, Engineering and Mathematics. In deze optie komen onder andere economie, talen en wiskunde aan bod. De optie staat nog in de kinderschoenen en moet nog groeien. ‘Met de uitbreiding van STEM zijn we volop bezig, en dat loopt volgens mij goed. Dat krijgt nu voortzetting in het tweede jaar.’
© 2020 HERBERT AGENCY Pontstraat 70 B-9831 Deurle GSM +32 (0)477 52 10 01 Tel. +32 (0)9 282 70 90 Fax +32 (0)9 296 07 07 info@herbertagency.be