nl en fr

‘Iedereen uniform?’

Engels Liessa
Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde

Een belevingsonderzoek bij jongeren naar het schooluniform

Abstract
Dit onderzoek gaat na wat de attitudes, ervaringen en gevoelens van jongeren zijn met betrekking tot het dragen van een schooluniform. Twintig meisjes van zeven scholen uit de omgeving van Gent en Antwerpen werden bevraagd aan de hand van diepte-interviews.
De algemene conclusie die uit dit onderzoek naar voor komt is dat het schooluniform als randfactor in het onderwijs wel degelijk een grote invloed uitoefent op het leven en leren van jongeren. De resultaten tonen aan dat jongeren over het algemeen vrij positief staan tegenover het dragen van hun uniform. Ze zijn trots daarmee de naam van ‘hun school’ uit te dragen.
Het uniform zoals dit vandaag aanwezig is op scholen biedt volgens leerlingen geen katalysator voor beoordelingen op uiterlijk en concurrentiestrijd onder leerlingen. Ook jongeren op uniformscholen blijken erg gericht te zijn op uiterlijk, en beoordelen elkaar aan de hand ervan.
De gangbare idee dat jongeren zich onderdrukt voelen door het uniform, en dit hen zou beperken in het uitdrukken van hun identiteit, blijkt voor de meeste meisjes niet te kloppen. Bijna alle jongeren steunen het uniformbeleid, maar nemen het niet altijd nauw met de regels. Ze adapteren het uniform aan hun eigen stijl en smaak, en bedenken trucs om dit voor leerkrachten en ander onderwijspersoneel te verbergen. Het uniform biedt hen de mogelijkheid zowel hun individuele identiteit vorm te geven, alsook een collectieve identiteit uit te drukken. Jongeren vinden via het dragen van een uniform een connectie met andere jongeren, maar ook met hun school.
Url
lib.ugent.be
© 2024 HERBERT AGENCY Pontstraat 70 B-9831 Deurle GSM +32 (0)477 52 10 01 Tel. +32 (0)9 282 70 90 Fax +32 (0)9 296 07 07 info@herbertagency.be